Tema

Hyllestad har mange spennande arbeidsplassar innan både offentleg og privat sektor.   I Hyllestad er det godt å bu og trygt å vekse opp. Om du ønskjer å etablere eiga bedrift, har vi tilgang til nettvert og miljø som støttar bedrifter i utviklingsfasar.  Vi vil vere ein kommune som legg til rette for vekst i næringslivet.

Kommunen har eit rikt tilbod av aktivitetar og arrangement for alle årstider, du finn meir informasjon på aktivitetskalenderen vår.