Flytte til Hyllestad?

I Hyllestad er mogelegheitene mange. Her kan du kombinere ein spennande jobb med det enkle, nære og trygge livet. Nydeleg natur dannar ramma rundt ein kommune som gir deg og familien din rom for utvikling. 

Gode grunnar for å flytte til Hyllestad

 

Er du på utkikk etter drøymetomta? 

Hyllestad kommune har ledige og tilrettelagde tomter. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

Er du på utkikk etter drøymetomta?

Hyllestad vekst

Hyllestad vekst er eit omstillingsprosjekt, og målsettinga er å styrke utviklingsevna til kommunen og bidra til auka bulyst.

Hyllestad vekst 2023 - 26

Klar til å flytte?

Kanskje vi kan hjelpe deg med å komme på plass?

Les meir om Hyllestad, bustad, jobb, barnehageplass, skule..