Eit godt liv i distriktet

Eit godt liv i distriktet er ein del av eit omstillingsprosjekt i Hyllestad, der hovudmålet er å forsterke utviklingsevna til kommunen.

Vi vil ha fokus på

  • Styrke næringsgrunnlaget i kommune
  • Bidra til å sikre eksisterande arbeidsplassar
  • Bidra til å etablere nye arbeidsplassar
  • Arbeide for å gjere det attraktivt å bli buande i kommunen
  • Arbeide for å gjere det attraktivt å flytte tilbake til oss i Hyllestad
  • Arbeide for å gjere det attraktivt å flytte til oss
     

Næring

Fiskeoppdrett og båt - Klikk for stort bileteFiskeoppdrett David XZadig

Hyllestad kommune har mykje å by på.  Vi har fleire industriområdet som er klare for bruk og/eller vidareutvikling.  Vi har og dyktige folk til å bidra i ulike prosessar for etablerte bedrifter og gründerar.

Næringsutvikling

Basert på mål og strategi gjennomfører vi handlingar og aktivitetar på område der Hyllestad er gode, der vi har vekstmoglegheiter og der vi bør styrke oss. Med å ha fokus på, og å få dei rette menneska med, finn vi eigarskap til løysingar og får gjort noko med det.

Les meir om satsingar her

Næringsfond

Næringsfonda skal vere verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i regionen. Dette skal skje gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv og ved etablering av nye verksemder i regionen.

Les meir om næringsfond her

Etablere ny bedrift?

Har du ei lita gründerspire i magen, og ønskjer å gå vidare med planane dine?  Kan vi hjelpe deg på veg?

Les meir om det å etablere eiga bedrift her

 

Bulyst

Gutar som spelar biljard - Klikk for stort bileteBiljard David Zadig

Hyllestad er ein fin plass å bu og leve, her er trygt for ungane og meir enn nok aktivitetar å finne på for innbyggarar i alle aldrar.

Finn ulike aktivitetar via aktivitetskalenderen

Gode grunnar for å flytte til Hyllestad